Team building a integracja zespołu

Zespół pracowniczy tworzy personel organizacji, oddziałujący na siebie nawzajem. Praca zespołowa obejmuje starania jednostkowe pracowników, którzy rozwijają swoje umiejętności, eksponują zalety i korygują wady. W pracy zespołowej pomaga praktyka team building.

Zespół pracowniczy tworzy personel organizacji, oddziałujący na siebie nawzajem. Praca zespołowa obejmuje starania jednostkowe pracowników, którzy rozwijają swoje umiejętności, eksponują zalety i korygują wady. W pracy zespołowej pomaga praktyka team building.

Co to team building?

Pod pojęciem “team building” kryje się proces budowania zespołu za pomocą grupowych aktywności. Celem team buildingu dla firm jest lepsza integracja pracowników, a w rezultacie – zwiększenie wydajności personelu. W team buildingu najistotniejszą kwestią jest zapoznanie się ze sposobami pracy współpracowników. Praktyka ta opiera się w dużej mierze na aktywnościach integracyjnych, które skłaniają do współpracy, wymuszają podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów pod presją czasu. Ich nadrzędnym zadaniem jest rozwijanie u pracowników tzw. kompetencji miękkich.

Korzyści płynące z team buildingu dla firm

Dbanie o relacje międzyludzkie w organizacji ma fundamentalne znaczenie. Wykonywanie pracy przy minimalnych kontaktach personelu jest możliwe, ale wówczas praca nie jest wydajna. Niesprzyjająca atmosfera w miejscu pracy może obniżać możliwości pracownicze i być przeszkodą w osiąganiu satysfakcji. Praktyki team buildingu ułatwiają nawiązanie głębszych znajomości, co przekłada się na większą motywację do pracy. Warto zatem zadbać o to, aby pracownicy spotkali się po godzinach i mogli poznać siebie od innej strony. Dodatkowo integracja w ramach team buildingu buduje zaufanie wzajemne personelu, minimalizuje ryzyko konfliktów oraz koncentruje zespół na realnym działaniu.

Różnice pomiędzy team buildingiem a Integracją zespołu

Chociaż często te dwa pojęcia są stosowane zamiennie, to wbrew pozorom team building nie oznacza tego samego, co integracja zespołu. Team building opiera się na pewnych elementach integracji, jednak sama integracja nie zawiera w sobie elementów team buildingu. Można powiedzieć, że integracja niejako wspomaga team building. Może dotyczyć każdej grupy ludzi, nie tylko pracowników. Procesy w ramach integracji odbywają się przy pomocy eventów. Wówczas grupa ludzi ma okazję lepszego poznania się. Tymczasem team building to swego rodzaju narzędzie pracy nad grupą. Jego efektem ma być nie tylko integracja, ale przede wszystkim zwiększenie efektywności personelu.

Pomysły na team building – jak zorganizować zajęcia?

W celu osiągnięcia zakładanych przez team building celów należy zorganizować taką imprezę integracyjną, która będzie idealnie dopasowana do danej grupy. Warto w pierwszej kolejności określić stopień integracji zespołu. Zajęcia integracyjne muszą być dobrane tak, aby nie dotyczyły codziennej aktywności pracowników. Powinny pomóc w odprężeniu się i chwilowym zapomnieniu o działalności zarobkowej. W ramach team buildingu należy zorganizować kreatywne zabawy integracyjne, które będą angażujące dla uczestników i niejako zmuszą ich do współpracy. Odpowiednie pomysły na gry w team buildingu są kluczem do sukcesu, dlatego warto w tej sytuacji skorzystać z oferty profesjonalnej agencji eventowej.