Incentive events

Wydarzenia typu Incentive Events mają na celu zmotywowanie pracowników do wkładania w wykonywanie zawodowych obowiązków jeszcze większego wysiłku.

INCENTIVE EVENTS – IMPREZY MOTYWACYJNE DLA FIRM

Pochodzące z języka angielskiego słowo „incentive”, w dosłownym tłumaczeniu oznacza zachętę. Nietrudno się więc domyślić, że wydarzenia typu Incentive Events mają na celu zmotywowanie pracowników do wkładania w wykonywanie zawodowych obowiązków jeszcze większego wysiłku. Innym zadaniem inicjatyw tego rodzaju jest nagradzanie osób, które odznaczają się szczególnym zaangażowaniem w realizację misji firmy. Incentive Events znajdują również zastosowanie, jeśli chodzi o relacje ze strategicznymi klientami przedsiębiorstwa. Ci także biorą w nich udział, a zaproszenie ich do uczestnictwa w tych ceremoniałach, stanowi formę pochwały lojalności i niejako okazania wdzięczności za długotrwałą współpracę z koncernem.

ARANŻACJA i ORGANIZACJA INCENTIVE EVENTS

Wiadomo już, po co aranżowane są te wydarzenia, ale czym właściwie są Incentive Events Wrocław? To jeden z gatunków firmowych imprez, które służą zintegrowaniu tworzącego markę zespołu, jak również, zgodnie z tym, co już zostało powiedziane, są swoistym wyróżnieniem dla biorących w nich udział poszczególnych członków załogi. Drugie z wymienionych zamierzeń Incentive Events jest możliwe do spełnienia, ponieważ owe wydarzenia to przedsięwzięcia wyjazdowe. Tak! Pozwalają one nie tylko zacieśniać, rzecz jasna pozytywne, stosunki panujące wśród kadry przedsiębiorstwa; premiować tych pracowników, którzy na to zasługują, a także honorować szczególnie mocno związanych z koncernem kontrahentów, lecz dają też wymienionym ludziom możliwość oderwania się od codziennej rutyny, wypoczęcia, a nierzadko również zdobycia nowych umiejętności – takich jak np. nurkowanie. To wszystko sprawia, że wyjeżdżający na Incentive Events okazują się w przyszłości jeszcze silniej zdopingowani do działania na rzecz danej firmy.
Niejednokrotnie zdarza się także, iż wydarzenia, o których mowa oprócz celów rekreacyjnych mają również przeznaczenie czysto biznesowe – gdyż w ich trakcie częstokroć odbywają się rozmaite kursy, szkolenia i seminaria. Wszystko to stymuluje ciągły rozwój zawodowy podwładnych.

Nawet jeżeli ów nietypowy rodzaj podróży służbowej nie ma za zadanie wywołania progresu uczestniczącej w nim osoby, to zazwyczaj pomaga w osiągnięciu innych dążeń przedsiębiorstwa. Oprócz tego, co zostało już wymienione (wzmacnianie więzi na linii firma-pracownik i firma-klient, punktowanie sukcesów biznesowych partnerów, dostarczanie im bodźców na przyszłość oraz dawanie podwładnym szansy zrelaksowania się), Incentive Events to doskonała okazja do wykreowania pozytywnego obrazu marki w oczach osób z nią bezpośrednio niezwiązanych – krewnych i przyjaciół tych, którzy spędzili czas w ramach imprezy. Dzieje się tak dlatego, że osoby te zwykle chwalą się swoim bliskim tym, iż partycypowały w takiej wyprawie. Gdy opowiedzą znajomym o tym, jak przedsiębiorstwo, dla którego pracują, zaprosił ich na wycieczkę – koledzy i koleżanki owych pracowników zbudują w swoich głowach korzystny wizerunek firmy jako dobrze traktującej swych podwładnych.

Galeria

Masz pytania ?

SKONTAKTUJ SIĘ

ORGANIZACJA EVENTÓW INCENTIVE

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania, czym są Incentive Events oraz po co się je organizuje, czas wspomnieć o tym, że jest to jedna z usług oferowanych przez naszą agencję. Fox Events posiada w swojej ofercie aranżację wycieczek, które koncentrują się na Europie, ale swoim zasięgiem obejmują niemal cały świat. Nasza obecność na rynku pozwoliła nam wypracować sporą bazę podwykonawców. Największe ich ilości skupiają się w rejonach Chorwacji, Wysp Brytyjskich i Hiszpanii. To właśnie do tych państw najczęściej wysyłamy uczestników naszych Incentive Events. Specjalność agencji Fox Events to wyprawa po Stanach Zjednoczonych trasą Route 66. Nie jest ona jednak szczytem naszych ambicji. Ciągle rozbudowujemy rejestr kooperantów, co pozwala nam przygotowywać wyjazdy w inne ciekawe rejony globu. Wciąż oczekujemy nowych wyzwań!
Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tej lub innych naszych propozycji, zapraszamy do kontaktu!