Imprezy CSR – jak i dlaczego organizować EKO event?

Ekologia w biznesie to nie tylko moda, ale przede wszystkim ważne i niezwykle potrzebne działania. Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się niezbędnym elementem jego funkcjonowania. Z jednej strony firmy pomagają, a z drugiej – same czerpią z tego tytułu korzyści. EKO eventy, imprezy w klimacie zero waste oraz spotkania CSR to coraz popularniejszy trend w organizacji wydarzeń. Imprezy firmowe w duchu CSR są niezwykle potrzebne, a jednocześnie wyjątkowo doceniane przez klientów. Jak je zorganizować i dlaczego warto?

Ekologia w biznesie to nie tylko moda, ale przede wszystkim ważne i niezwykle potrzebne działania. Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się niezbędnym elementem jego funkcjonowania. Z jednej strony firmy pomagają, a z drugiej – same czerpią z tego tytułu korzyści. EKO eventy, imprezy w klimacie zero waste oraz spotkania CSR to coraz popularniejszy trend w organizacji wydarzeń. Imprezy firmowe w duchu CSR są niezwykle potrzebne, a jednocześnie wyjątkowo doceniane przez klientów. Jak je zorganizować i dlaczego warto?

Czym jest CSR?

CSR to skrót pochodzący z języka angielskiego. Oznacza Corporate Social Responsibility, czyli w tłumaczeniu – społeczną odpowiedzialność biznesu. Jej założeniem jest ogólne zaangażowanie biznesu i pracowników firm w ochronę środowiska naturalnego oraz pomoc lokalnym społecznościom. Innymi słowy – CSR ma na celu uświadomić przedsiębiorcom wpływ biznesu na społeczeństwo, uwarunkowania rynkowe oraz środowisko naturalne, a także pomóc im wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje działania. Warto podkreślić, że działania w duchu CSR nie muszą opierać się wyłącznie na codziennych obowiązkach zawodowych pracowników. Realizuje się je także poprzez działania marketingowe czy organizacje EKO eventów.

Imprezy CSR w praktyce – czy event może być EKO?

Imprezy w duchu CSR, zwane też EKO eventami lub zieloną integracją, chociaż zaliczane są do nowych praktyk, to jednak ich popularność rośnie. Eventy CSR utrzymane są w duchu team buildingu i mają pozytywny wpływ na pracowników firmy. Takie przedsięwzięcie może realizować się poprzez sprzątanie śmieci na terenach zielonych lub prace na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy domów dziecka.

Jak zorganizować EKO event?

EKO event firma może zorganizować samodzielnie lub powierzyć jego realizację profesjonalnej agencji eventowej. Współpraca z profesjonalistami sprawia, że impreza odbędzie się na najwyższym poziomie. Agencja eventowa wybiera odpowiednie miejsce, proponuje dostosowane do charakteru eventu atrakcje oraz pilnuje, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem. Imprezy CSR najczęściej organizowane są na łonie natury lub w niewielkich przestrzeniach eventowych. Jeśli wydarzenie odbywa się w zamkniętym lokalu, warto zadbać o odpowiednią, roślinną scenografię. Dobrym rozwiązaniem jest serwowanie zdrowych i lekkich posiłków. Takim eventom przyświeca również idea zero waste, dlatego należy zrezygnować z plastikowej zastawy, sztućców i akcesoriów. Trzeba również zadbać o odpowiednie atrakcje. Przykładem mogą być eko-warsztaty, zawody sportowe czy wykłady dotyczące tematyki ekologicznej.

Korzyści płynące z eventów CSR

Nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie firm w zgodzie z zasadami CSR przynosi im wymierne korzyści. Imprezy CSR są coraz szerzej wdrażane w wielu przedsiębiorstwach. Ważne, aby komunikować je klientom i propagować wśród pozostałych firm. Eventy CSR warto organizować, ponieważ budują one w świadomości klientów wizerunek zaangażowanej firmy. Do najważniejszych zalet EKO eventów zaliczyć można:

  • lepszy wizerunek firmy,
  • wzrost lojalności klientów,
  • rosnące zainteresowanie marką,
  • zwiększenie zaangażowania personelu,
  • wzrost zysków firmy.